Hotline: 0982.425.489


Chính sách

 

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Thị trường Sắn (tuần 2/7-8/7/2020): Giá xuất khẩu qua kênh biên mậu tăng nhẹ với hàng bột thực phẩm nhưng quay đầu giảm với hàng bột công nghiệp

-

Giám sát giá Sắn tuần 2/7-8/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp 9/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 8/7/2020

-

Xuất khẩu sắn sang Trung Quốc trong tháng 6 thấp nhất tính từ đầu năm

-

80% diện tích Sắn mới trồng tại Tây Ninh có biểu hiện xoăn lá

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-