Hotline: 0982.425.489


giá mì tươi

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 22/2/2020: Giảm 30-50 đồng/kg

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 1/2020: Giá sắn nguyên liệu giảm ở hầu hết các vùng do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn gặp khó khăn

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn (tuần 13/02-19/02/2020): Nguồn cung sắn lát từ Lào và Campuchia về Việt Nam đều giảm do mì được hút mạnh đi Thái Lan

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 20/2/2020: Giá giảm do một số nhà máy đã tạm ngưng hoạt động do xuất khẩu ngưng trệ

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 20/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 19/2/2020: Tăng 30 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 17/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 17/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 17/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 17/2/2020: Giá ổn định với hàng mì Cam nhưng tăng trở lại với mì nội vùng

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 15/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 15/2/2020: Giá mì Cam về cửa khẩu Chàng Riệc tiếp tục tăng

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 14/2/2020: Giá tiếp tục giảm

-

Thị trường sắn (tuần 06/02-12/02/2020): Giá sắn nguyên liệu tại Tây Nguyên và Tây Ninh giảm mạnh do đầu ra xuất khẩu tinh bột sắn khó khăn

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 13/2/2020: Giá giảm mạnh 300 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 11/2/2020: Giá tiếp tục giảm do đầu ra xuất khẩu khó khăn

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 11/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 11/2/2020: Giá giảm 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 10/2/2020: Giá tăng do nguồn cung ra thị trường ít hơn

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 10/2/2020: Giá giảm, đồng thời nhà máy trừ độ bột nặng tay hơn

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 10/2/2020: Giá giảm 80 đồng/kg so với cuối tuần trước

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 10/2/2020: Giá giảm tiếp 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 10/2/2020: Giá giảm 50-100 đồng/kg so với cuối tuần trước

-

Giá củ tươi tại Đắc Lắc ngày 8/2/2020: Giá ổn định, tuy nhiên dự kiến giảm 50 đồng/kg vào ngày mai

-