Hotline: 0936.288.112


giá sắn tươi

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 21/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 20/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 19/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 16/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 15/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 14/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 13/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 12/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/11/2018

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 9/2018 - Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 9/2018 giảm mạnh so với tháng trước và chỉ bằng 1/4 lượng nhập khẩu của tháng 9/2017

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 8/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 8/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 7/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 6/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 2/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 2/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 1/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 1/11/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (25/11-31/11/2018) - Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái rơi vào trạng thái đóng bang do phía Trung Quốc tạm ngưng mua hàng

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 31/10/2018

-