Hotline: 0982.425.489


giá sắn tươi

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 16/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 16/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 16/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 16/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 15/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 15/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 15/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 15/10/2019: giá giảm 30 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 15/10/2019: giá không giảm như dự kiến do lượng mì đưa về giảm

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 14/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 14/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 14/10/2019: giá giảm mạnh do đầu ra xuất khẩu khó khăn

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 11/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 11/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 11/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 11/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 11/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 11/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 11/10/2019: giá mì Cam về cửa khẩu giảm do lượng về nhiều hơn

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 10/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 10/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 10/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 10/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 10/10/2019: giá tăng do nắng nóng nên lượng mì về ít

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 10/10/2019: giá ổn định

-

Thị trường sắn (tuần 3/10-9/10/2019)

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 9/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Thanh Hóa ngày 9/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 9/10/2019

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 9/10/2019

-