Hotline: 0982.425.489


giá tinh bột sắn hiện nay

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 1/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 1/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 29/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 29/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 28/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 28/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 26/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 26/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 25/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 22/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 22/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 14/5-20/5/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa và xuất khẩu tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 21/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 21/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 20/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 19/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 19/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 18/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 18/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 14/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 14/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 11/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 8/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 7/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 29/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 28/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 28/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 23/4/2020

-