Hotline: 0936.288.112


giá tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/11/2018

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 9/2018 - Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 9/2018 giảm mạnh so với tháng trước và chỉ bằng 1/4 lượng nhập khẩu của tháng 9/2017

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 6/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 1/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/10/2018

-