Hotline: 0936.288.112


giá tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/11/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (22/11-28/11/2018) - Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều diện tích mì mới gieo trồng tại Tây Ninh bị xóa sổ do ngập úng

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/11/2018

-