Hotline: 0936.288.112


gia tinh bột sắn

Thị trường sắn và tinh bột sắn (13/5-19/6/2019) - Lượng sắn lát xuất khẩu của Thái Lan trong nửa đầu tháng 6 chỉ đạt 57,8 nghìn tấn, giảm mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/6/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 20/5-24/5

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/5/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (24/5-29/5/2019) - Chào giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan ổn định so với tuần trước, ở mức 445 USD/tấn FOB

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/5/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 9/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/4/2019

-