Hotline: 0982.425.489


gia tinh bột sắn

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 3/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 3/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 2/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 2/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 1/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 1/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 29/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 29/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 28/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 28/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 26/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 26/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 25/5/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 14/5-20/5

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 22/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 22/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 14/5-20/5/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa và xuất khẩu tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 21/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 21/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 20/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 20/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 19/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 19/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 18/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 18/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 07/05-13/05/2020) - Chào giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam và Thái Lan sang Trung Quốc tăng mạnh từ 12-15 USD/tấn do nhu cầu hỏi mua từ Trung Quốc tăng, trong khi tồn kho nội địa đạt thấp

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 14/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 14/5/2020

-