Hotline: 0982.425.489


gia tinh bột sắn

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 23/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/8/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 25/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 19/7/2019

-

Tin thị trường tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/7/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/7/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/7/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/7/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/7/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 24/6-28/6

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (20/6-27/6/2019) - Tại cửa khẩu Xa Mát, mì lát từ Campuchia đưa về chủ yếu là mì mới phơi, chất lượng kém nên các kho từ chối mua vào

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/6/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (13/5-19/6/2019) - Lượng sắn lát xuất khẩu của Thái Lan trong nửa đầu tháng 6 chỉ đạt 57,8 nghìn tấn, giảm mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/6/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/6/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 20/5-24/5

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 31/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/5/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (24/5-29/5/2019) - Chào giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan ổn định so với tuần trước, ở mức 445 USD/tấn FOB

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/5/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/5/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/5/2019

-