Hotline: 0936.288.112


gia tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 1/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/10/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (18/10-24/10/2018) - Giá cám gạo và lúa mỳ tăng cao làm tăng nhu cầu mua sắn lát từ các nhà máy thức ăn thủy sản

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/10/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/10/2018

-