Hotline: 0936.288.112


gia tinh bột sắn

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/2/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 24/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 10/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/1/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 2/1/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (20/12-26/12/2018) - Một số nhà máy tinh bột sắn tại miền Bắc bắt đầu tăng công suất chạy khiến giá sắn nguyên liệu có xu hướng tăng trở lại

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 17/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/11/2018

-