Hotline: 0982.425.489


sắn củ tươi

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 23/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 22/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 21/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 20/8/2019

-

Năng suất mì thu hoạch tại khu vực miền Trung Tây Nguyên vụ 2019/2020 có thể giảm tới 50% do khô hạn và dịch bệnh

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 19/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 16/8/2019

-

Sản lượng sắn của Campuchia vụ 2019/2020 có thể tiếp tục giảm thêm 20% so với vụ trước

-

Sản lượng sắn của Thái Lan niên vụ 2019/2020 có thể giảm 20% do hạn hán

-

Tây Nguyên: Sản lượng sắn niên vụ 2019/2020 giảm mạnh do hạn hán và dịch bệnh

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 15/8/2019

-

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 9/8/2019

-

Sản lượng sắn Thái Lan niên vụ 2019/2020 có thể giảm so với vụ trước do khô hạn kéo dài và dịch khảm lá lan rộng

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 8/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 7/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 6/8/2019

-

Hương Trà (Thừa Thiên Huế): Hàng trăm hécta sắn đứng trước nguy cơ mất trắng

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 6/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 5/8/2019

-

Bệnh khảm lá sắn gây thiệt hại cho người dân huyện Đăk Tô

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 2/8/2019

-

Nguồn cung sắn và sản phẩm từ sắn sẽ khan hiếm hơn

-

Dịch khảm lá sắn khó diệt, Bộ NNPTNT 4 lần làm việc với Tây Ninh

-

Năng suất sắn của Thái Lan vụ 2019/2020 có thể bị giảm từ 10-50% tùy vùng do hạn hán và dịch bệnh

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 1/8/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 31/7/2019

-

Unlocking Nigeria s Cassava Potentials: Strategies for Growth and Poverty Reduction

-

Unlocking Nigeria s Cassava Potentials: Strategies for Growth and Poverty Reduction

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 30/7/2019

-