Hotline: 0982.425.489


Tây Ninh

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 2/7-8/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 8/7/2020

-

Xuất khẩu sắn sang Trung Quốc trong tháng 6 thấp nhất tính từ đầu năm

-

80% diện tích Sắn mới trồng tại Tây Ninh có biểu hiện xoăn lá

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 7/7/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 6/7/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 6/7/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 6/7/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 3/7/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 25/6-1/7/2020) - Nhu cầu hỏi mua Tinh bột sắn từ Trung Quốc qua kênh biên mậu nhiều hơn nhưng giá xuất vẫn giữ ổn định

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 25/06-01/07/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 02/07/2020

-