Hotline: 0936.288.112


Tây Ninh

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 17/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/1/2019

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 11/2018 - Nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 9/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 7/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 4/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 2/1/2019

-

Chúc mừng năm mới 2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 28/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/12/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (20/12-26/12/2018) - Một số nhà máy tinh bột sắn tại miền Bắc bắt đầu tăng công suất chạy khiến giá sắn nguyên liệu có xu hướng tăng trở lại

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/12/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (13/12-19/12/2018) - Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giữ giá xuất khẩu ở mức 445 USD/tấn FOB, đồng thời giá tinh bột nội địa duy trì mức 13,8 baht/kg

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/12/2018

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 10/2018 - Nhập khẩu sắn củ tươi từ Campuchia tăng mạnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/12/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (6/12-12/12/2018) - Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giữ giá xuất khẩu ở mức 445 USD/tấn FOB, đồng thời giá tinh bột nội địa duy trì mức 13,8 baht/kg đã được thiết lập từ tuần trước

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 11/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 6/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/12/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 4/12/2018

-