Hotline: 0936.288.112


Tây Ninh

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 9/11/2018

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 9/2018 - Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 9/2018 giảm mạnh so với tháng trước và chỉ bằng 1/4 lượng nhập khẩu của tháng 9/2017

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 8/11/2018

-

Sản lượng sắn của 3 nước khu vực Đông Nam Á không đạt như kỳ vọng do ảnh hưởng của mưa lũ và sự bùng phát của bệnh khảm lá

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 2/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 1/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 31/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 30/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 26/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 24/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 23/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/10/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (11/10-17/10/2018) - Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam tại Móng Cái và Lạng Sơn có xu hướng giảm mạnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/10/2018

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 8/2018 - Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 8/2018 đạt dưới 12.000 tấn, giảm 91,1% so với cùng kỳ năm trước

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 11/10/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/10/2018

-