Hotline: 0936.288.112


thu mua sắn lát

Thái Lan: 3 tỉnh giáp biên giới Campuchia đã phát hiện nhiễm vi rút khảm lá trên cây sắn

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 27/9/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 30/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 30/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 8/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 2/8/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 10/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 06/07/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 05/07/2018

-

Nhập khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2018 giảm mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/06/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 14/06-20/06/2018) - Hiệp hội Tinh bột sắn Thái Lan giảm giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn, còn mức 520 USD/tấn FOB

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/06/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 05/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 01/06/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 25/05-31/05/2018) - Hiệp hội Thương mại sắn Thái Lan giảm giá chào xuất khẩu sắn lát thêm 5 USD/tấn so với tuần trước, còn mức 235-240 USD/tấn FOB

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 31/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 24/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 24/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 23/05/2018

-