Hotline: 0982.425.489


tin sắn lát

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 22/22020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/2/2020: Giá tăng 200-250 đồng/kg, lượng mì đưa về ít hơn

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 21/2/2020: Giá mua tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 21/2/2020

-

Thị trường sắn lát ngày 21/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 20/2/2020: Giá ổn định, lượng về tiếp tục giảm

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 20/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 20/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 20/2/2020: Giá tăng 50-100 đồng/kg, lượng mì về nhiều hơn

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/2/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về giảm

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Xuất khẩu sắn lát của Thái Lan trong nửa đầu tháng 2/2020 giảm 69% so với cùng kỳ năm trước

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 19/2/2020: Giá giảm 50-100 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 19/2/2020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/2/2020: Giá giảm 200 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 18/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 18/2/2020: Giá giảm 50 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/2/2020: Giá ổn định

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/2/2020: Giá tăng 200 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 17/2/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về giảm

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 17/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/2/2020: Giá ổn định, tuy nhiên có thể sẽ tiếp tục tăng vào tuần này khi có thêm kho mở cửa mua hàng

-

Giá sắn lát từ Lào về cửa khẩu miền Trung ngày 17/2/2020: Giá ổn định, lượng mì về giảm

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 17/2/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 15/2/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg với hàng mì xô đẹp

-