Thị trường tin sắn lát
vay tín chấp Hotline: 0936.288.112


tin sắn lát

Thị trường sắn và tinh bột sắn (20/7-25/07/2018)

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 30/06-04/07/2018) - Giá sắn nguyên liệu tại Tây Ninh giảm từ 100-200 đồng/kg do đầu ra khó khăn

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/06/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 25/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 24/05/2018

-

Giá sắn lát khó tăng trong quý II/2018 do thị trường cồn tại Trung Quốc đang rất yếu

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 23/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/05/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 17/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 09/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 07/05/2018

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 04/05/2018

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 03/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 03/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 02/05/2018

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 02/05

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 02/05/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 26/04/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/04/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/04/2018

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 17/04

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/04/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/04/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/04/2018

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 13/04

-