Hotline: 0936.288.112


tinh bột sắn

Giám sát giá sắn tuần 3/12-7/12

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/12/2018

-

Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 12 tiếp tục trầm lắng do nhu cầu mua từ phía Trung Quốc yếu

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 4/12/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 3/12/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 26/11-30/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/11/2018

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (22/11-28/11/2018) - Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều diện tích mì mới gieo trồng tại Tây Ninh bị xóa sổ do ngập úng

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/11/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 19/11-23/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/11/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 12/11-16/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/11/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 5/11-9/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 8/11/2018

-

Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giảm giá chào xuất khẩu tới 20 USD/tấn trong 2 tuần gần đây do nhu cầu hỏi mua từ Trung Quốc yếu

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/11/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/11/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 29/10-2/11

-