Hotline: 0982.425.489


tinh bột sắn

Xuất khẩu Tinh bột sắn của Việt Nam giảm mạnh trong tháng 5/2020 do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại Trung Quốc đang trong mùa thấp điểm (lượng, tấn)

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 1/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 26/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 26/5/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 14/5-20/5

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 22/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 14/5-20/5/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa và xuất khẩu tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 19/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 07/05-13/05/2020) - Chào giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam và Thái Lan sang Trung Quốc tăng mạnh từ 12-15 USD/tấn do nhu cầu hỏi mua từ Trung Quốc tăng, trong khi tồn kho nội địa đạt thấp

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 13/5/2020: Tốc độ giao hàng nhanh hơn, tuy nhiên giá xuất khẩu giảm nên các chủ Việt Nam hạn chế đưa hàng lên

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 13/5/2020: Tốc độ giao nhận hàng chậm

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 11/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 8/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 30/04-06/05/2020) - Giá sắn lát nội địa lẫn xuất khẩu có xu hướng tăng mạnh

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 7/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 7/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 6/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 23/4-29/4/2020) - Giá cồn từ ngô, sắn lát và mật rỉ đường tại Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 29/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 29/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 27/4/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 16/4-22/4

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 23/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 22/4/2020: Giá xuất khẩu cao nhất đạt mức 2950 tệ/tấn

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 21/4/2020

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 3/2020 - Giá mì củ có xu hướng tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

-

Giám sát giá sắn tuần 9/4-15/4

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 16/2020

-