Hotline: 0982.425.489
 

Đăng nhập

Quyên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

Thông tin trên website www.agromonitor.vn chỉ nhằm phục vụ duy nhất cho các thành viên của AgroMonitor.

Nhiều nội dung trên website www.agromonitor.vn được thu thập từ các nguồn tin trong nước và quốc tế. AgroMonitor không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin từ các nguồn thu thập bên ngoài hay nội dung của các trang web thứ ba có thể được đọc thông qua www.agromonitor.vn.

Đối với các phân tích và bình luận do AgroMonitor đăng tải đều được trích dẫn các thông tin, số liệu được cung cấp đều đã công bố công khai và được AgroMonitor bảo đảm có giá trị tính tới thời điểm đăng tải. Việc công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng các thông tin là không được phép nếu không có sự đồng ý của AgroMonitor.

AgroMonitor không bảo đảm tính kịp thời, trọn vẹn của nội dung đăng tải. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng mọi nội dung do AgroMonitor cung cấp là chính xác nhất có thể được vào lúc đăng tải, nhưng AgroMonitor không giữ trách nhiệm vì bất kỳ sai sót, hay nội dung không chính xác trên trang web. AgroMonitor sẽ không chịu trách nhiệm về việc Quý vị sử dụng thông tin trên trang web.

AgroMonitor không bảo đảm rằng các chức năng trên www.agromonitor.vn sẽ hoạt động liên tục hay không có lỗi.

Nếu có thắc mắc về những điều khoản sử dụng này, bạn có thể email cho chúng tôi