Hotline: 0936.288.112


Sắn lát

 

Thị trường sắn và tinh bột sắn (14/3-21/3/2019) - Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tăng giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn, lên mức 465 USD/tấn FOB

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 21/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 21/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 20/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 20/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 19/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 19/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 18/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 18/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/3/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 11/3-15/3

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 15/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 15/3/2019

-