Hotline: 0936.288.112


Sắn lát

 

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 21/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 20/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 19/11/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 12/11-16/11

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 16/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 15/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 14/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/11/2018

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 13/11/2018

-

Lượng sắn xuất khẩu sắn 10 tháng đầu năm giảm mạnh

- 10 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 2 triệu tấn, trị giá 779 triệu USD, giảm 36,3% về khối lượng và giảm 2,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát trong 10 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017

-

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung, Tây Nguyên ngày 12/11/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/11/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 5/11-9/11

-