Hotline: 0936.288.112


Sắn lát

 

Giám sát giá sắn tuần 14/1-18/1

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 18/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 18/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 17/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 17/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 17/1/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (10/1-16/1/2019) - Giá sắn lát đưa về cửa khẩu tại Tây Ninh và Bình Phước cũng tiếp tục tăng do các kho mua vào mạnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 16/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 16/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 16/1/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/1/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 15/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 15/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/1/2019

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 11/2018 - Nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/1/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 14/1/2019

-