Hotline: 0982.425.489


Sắn lát

 

Thị trường Sắn (tuần từ 25/6-1/7/2020) - Nhu cầu hỏi mua Tinh bột sắn từ Trung Quốc qua kênh biên mậu nhiều hơn nhưng giá xuất vẫn giữ ổn định

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 03/07/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 03/07/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 25/06-01/07/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 02/07/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 02/07/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 02/07/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-