vay tín chấp Hotline: 0936.288.112


Sắn lát -> Giá cả

 

Campuchia công bố dịch khảm lá sắn đã xuất hiện tại ít nhất 5 tỉnh

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 16/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/8/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 6/8-10/8

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 10/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 9/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 8/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/8/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 30/7-3/8

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 6/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 3/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 2/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 1/8/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 31/7/2018

-

Giám sát giá sắn tuần 23/7-27/7

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 30/7/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/7/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/7/2018

-