vay tín chấp Hotline: 0936.288.112


Chính sách ngành sắn của Thái Lan

Thái Lan tăng mạnh giá sàn xuất khẩu thêm 11 USD/tấn, lên mức 237 USD/tấn trong giai đoạn từ 16/03-31/03/2018

Thái Lan tăng giá sàn xuất khẩu sắn lát thêm 4 USD/tấn lên mức 219 USD/tấn giai đoạn từ 01/02-15/02/2018

Thái Lan tăng giá sàn xuất khẩu sắn lát thêm 7 USD/tấn lên mức 212 USD/tấn FOB trong giai đoạn từ 01-15/01/2018

Thái Lan tăng giá sàn xuất khẩu sắn lát thêm 4 USD/tấn lên mức 200 USD/tấn FOB giai đoạn từ 01/12-15/12/2017

Thái Lan tăng giá chào xuất khẩu sắn lát lên mức 191 USD/tấn FOB cho giai đoạn từ 01-15/11/2017

Thái Lan tăng giá sàn xuất khẩu sắn lát lên 187 USD/tấn FOB cho giai đoạn từ 16/10-31/10/2017

Hiệp hội Thương mại sắn Thái Lan tăng giá xuất khẩu sắn lát thêm 3 USD/tấn, lên mức 184 USD/tấn FOB cho giai đoạn từ 01-15/10/2017

Hiệp hội Thương mại sắn Thái Lan tăng giá xuất khẩu sắn lát thêm 3 USD/tấn, lên mức 184 USD/tấn FOB cho giai đoạn từ 01-15/10/2017

Thái Lan áp dụng mức giá sàn cho xuất khẩu sắn lát giai đoạn 16-30/09/2017 là 181 USD/tấn FOB

Hiệp hội sắn Thái Lan công bố mức giá sàn cho xuất khẩu sắn lát giai đoạn 01-15/09/2017 ở mức 176 USD/tấn FOB

Năm 2018, Thái Lan dự kiến chi 371,43 triệu bath cho 3 dự án và 8 chương trình nhằm ổn định giá sắn trong nước

Thái Lan áp giá xuất khẩu tối thiểu cho sắn lát ở mức 175 USD/tấn FOB nhằm hỗ trợ giá củ tươi nội địa lên 1,9 Bath/kg

Chính phủ Thái Lan dự kiến chi 616 triệu Bath cho nông dân vay với lãi suất ưu đãi

Bộ Thương mại Thái Lan thiết lập giá sàn cho xuất khẩu sắn lát

Tin từ Bangkok Post cho biết, Bộ thương mại Thái Lan đã tiến hành họp với 4 hiệp hội sắn của nước này để bàn về việc thiết lập mức giá sàn cho xuất khẩu sắn lát

Quy định mới của chính phủ Thái Lan yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu tăng dự trữ nhằm giúp ổn định giá sắn trong mùa thu hoạch cao điểm (10/01/2017)

Bộ Thương mại Thái Lan yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu sắn phải tăng lượng dự trữ lên 50% nhằm giúp ổn định giá sắn trong mùa thu hoạch cao điểm

Chính phủ Thái Lan dự kiến áp giá sàn cho tinh bột sắn và sắn lát xuất khẩu nhằm hỗ trợ giá sắn củ tươi nội địa

Tin từ Bangkok Post ngày 19/10 cho biết, Bộ thương mại Thái Lan đang xem xét một số giải pháp nhằm giúp cho giá sắn củ tươi tại Thái Lan không giảm quá sâu khi vụ thu hoạch chuẩn bị tới gần

Giá sắn Thái Lan có thể giảm xuống còn 1,2 Bath/kg khi thu hoạch sắn rộ hơn

Nếu chính phủ Thái Lan không thực hiện chương trình can thiệp thị trường thì giá sắn Thái Lan có thể giảm xuống còn 1,2 Bath/kg khi thu hoạch sắn rộ hơn

Chào giá xuất khẩu của Thái Lan ngày 23/3

Chào giá xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan được đẩy lên

Giá sắn lát và tinh bột sắn Thái Lan ngày 17/3

Giá sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan ổn định

Giá sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan ngày 16/3

Giá sắn lát nội địa của Thái Lan có xu hướng tăng nhẹ

Chào giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan tiếp tục giảm 5 USD/tấn

Hiệp hội thương mại sắn Thái Lan hôm nay công bố chào giá xuất khẩu tinh bột sắn của nước này giảm thêm 5 USD/tấn, giá tinh bộ nội địa của nước này cũng được điều chỉnh giảm