Hotline: 0982.425.489


Tin sắn tháng 2-2018

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 28/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 26/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 26/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 23/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 23/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 23/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/02

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 18/02-23/02/2018) - Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh chạm mức 2900 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 22/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 22/02

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH – MẬU TUẤT 2018

-

Giám sát giá sắn tuần 05/02-09/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 08/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 08/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 08/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 08/02

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 02/02-08/02/2018) - Giá mì nguyên liệu tại các vùng trên cả nước tiếp tục tăng do nguồn cung mì củ về nhà máy giảm mạnh

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 07/02

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 07/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 07/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 07/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 06/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 06/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 06/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 05/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 05/02

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 05/02

-

Giám sát giá sắn tuần 29/01-02/02

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 26/01-01/02/2018) - Giá mì nguyên liệu tại các vùng trên cả nước tiếp tục tăng do nguồn cung mì củ về nhà máy giảm mạnh

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 02/02

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 02/02

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 02/02

-

Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan tiếp tục tăng mạnh lên 465 USD/tấn và đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2013 do sản lượng sắn củ tươi giảm mạnh

-

Giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam khó tăng mạnh trong 1 tháng tới do nhu cầu mua từ phía Trung Quốc khá trầm lắng

-

Tin sắn tháng 01-2018