Hotline: 0982.425.489


Tin sắn tháng 2-2019

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 28/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 28/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 28/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 27/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 27/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/2/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/2/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 26/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 26/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 26/2/2019

-

Giá sắn Thái Lan dự báo tăng trong năm 2019

- Giá sắn cùng với một số sản phẩm nông sản khác của Thái Lan như gạo và ngô được dự báo có thể tăng giá trong năm nay do nhu cầu từ các đối tác nước ngoài tăng.

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 25/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 25/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 25/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/2/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 18/2-22/2

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 22/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 22/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 22/2/2019

-

Giá sắn nội địa tăng nhẹ

- Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương), trong 20 ngày đầu tháng 2/2019, giá sắn nguyên liệu nội địa tăng nhẹ do nguồn cung đưa về nhà máy ít hơn.

Thị trường sắn và tinh bột sắn (14/2-20/2/2019) - Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam vẫn trong trạng thái ảm đạm do nhu cầu mua từ phía Trung Quốc chưa có nhiều

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 21/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 21/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/2/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 20/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 20/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 19/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 19/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/2/2019

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 12/2018 - Nhập khẩu sắn củ tươi của Việt Nam trong tháng 12 đạt tương đương so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 18/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 18/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/2/2019

-

Xuất khẩu sắn tiếp tục gặp khó trong năm 2019

- Thị trường Trung Quốc đang tăng cường kiểm tra, điều chỉnh chính sách đối với sản phẩm tinh bột sắn Việt Nam khiến xuất khẩu sắn tiếp tục gặp khó.

Giám sát giá sắn tuần 11/2-15/2

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 15/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 15/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/2/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (10/2-13/2/2019)

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 14/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 14/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/2/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 13/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 13/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 12/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 12/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 11/2/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 11/2/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 11/2/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/2/2019

-

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH – KỶ HỢI 2019

-

Tin sắn tháng 01-2019