Hotline: 0982.425.489


Tin sắn tháng 3-2018

Thị trường sắn và tinh bột sắn (23/3-28/3/2018) - Giá sắn lát nội địa tại Quy Nhơn quay đầu giảm

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 30/03/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 30/03/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 30/03/2018

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/03/2018

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/03/2018

-

Tin thị trường sắn tại Quy Nhơn ngày 29/03/2018

-

Nhập khẩu cồn của Trung Quốc tăng đột biến trong tháng 1/2018

-

Giá sắn lát xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam sang thị trường Trung Quốc sẽ khó tăng trong ngắn hạn

-

Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tăng giá chào xuất khẩu tinh bột sắn thêm 10 USD/tấn, lên mức 535 USD/tấn FOB do giá nội địa tăng mạnh

-

Tính đến cuối tháng 3/2018, tồn kho sắn lát tại khu vực Quy Nhơn còn khoảng 200.000 tấn

-

Thái Lan điều chỉnh tăng giá sàn xuất khẩu sắn thêm 15 USD/tấn, lên 252 USD/tấn trong giai đoạn từ 01-15/04/2018

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 28/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 28/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 27/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 27/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/03

-

Giám sát giá sắn tuần 19/03-23/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 26/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 26/03

-

Khan nguyên liệu, giá xuất khẩu sắn tăng vọt

- Do giá nguyên liệu tăng mạnh nên chào giá xuất khẩu chính ngạch của các nhà máy tinh bột sắn Việt Nam tăng 10 USD/tấn, với mức giá khoảng 520 - 530 USD/tấn FOB - TP.HCM.

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 23/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 23/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 22/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 23/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 22/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 22/03

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 15/03-22/03/2018) - Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tăng giá chào xuất khẩu thêm 5 USD/tấn, lên mức 525 USD/tấn FOB do giá tinh bột nội địa tăng thêm 0,1 baht/kg

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 21/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 21/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 20/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 20/03

-

Giám sát giá sắn tuần 12/03-16/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 19/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 19/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/03

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 01/2018 - Nhập khẩu sắn lát của Việt Nam tăng gấp 6 lần so với tháng trước do đang trong tháng cao điểm

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 16/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 16/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 16/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 16/03

-

Giá chào xuất khẩu sắn lát của Việt Nam liên tục tăng mạnh và vượt mức 270 USD/tấn CNF tính đến giữa tháng 3/2018

-

Thái Lan tăng mạnh giá sàn xuất khẩu thêm 11 USD/tấn, lên mức 237 USD/tấn trong giai đoạn từ 16/03-31/03/2018

-

Chào giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc vượt mức 270 USD/tấn CNF

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 08/03-14/03/2018) - Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tăng giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn, lên mức 520 USD/tấn FOB

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 15/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 15/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/03

-

Đói nguyên liệu, nhiều nhà máy sắn ở Nghệ An đóng cửa

- Thời điểm này là chính vụ sản xuất tinh bột sắn nhưng nhiều nhà máy sắn trên địa bàn Nghệ An đã phải đóng cửa do “đói” nguyên liệu.

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 14/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 14/03

-

Thông báo nâng cấp hệ thống website agromonitor và viettraders

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 13/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 13/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/03

-

Giám sát giá sắn tuần 05/03-09/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 12/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 12/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 09/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 09/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 09/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 09/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 08/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 08/03

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 01/03-07/03/2018) - Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tăng mạnh giá chào xuất khẩu thêm 15 USD/tấn, lên mức 510 USD/tấn FOB

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 08/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 07/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 07/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 07/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 07/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 06/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 06/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 06/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 06/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 05/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 05/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 05/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 05/03

-

Giám sát giá sắn tuần 26/02-02/03

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 02/03

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 02/03

-

Giá mì lát tại Bình Phước ngày 02/03

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 02/03

-

Tin sắn tháng 02-2018