Hotline: 0982.425.489


Tin sắn tháng 3-2019

Thị trường sắn và tinh bột sắn (21/3-28/3/2019)

-

Giám sát giá sắn tuần 25/3-29/3

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 29/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 29/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 29/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 29/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 28/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 28/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 28/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 28/3/2019

-

Tuần này, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 465 USD/tấn FOB đã được thiết lập từ tuần trước

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 2/2019 - Giá sắn lát từ Campuchia về cửa khẩu khu vực Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục tăng do các kho mua vào mạnh

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu vẫn trong trạng thái trầm lắng

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu khó khăn hơn sau ngày 01/04/2019, khi Trung Quốc giảm thuế VAT thêm 3% với hàng hóa nhập khẩu chính ngạch

-

Giá sắn củ tươi nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia trong tháng 2 tiếp tục tăng bất chấp đầu ra tinh bột sắn gặp khó khăn

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 27/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 27/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 27/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 27/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 26/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 26/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 26/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 26/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 25/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 25/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 25/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 25/3/2019

-

Ninh Thuận: Bệnh khảm lá sắn đang bùng phát, lây lan chóng mặt

- Bệnh khảm lá sắn đã bùng phát trên 42 nghìn ha sắn tại Ninh Thuận, bệnh đang có chiều hướng lây lan nhanh, đe dọa nhiều vùng nguyên liệu sắn trọng điểm của tỉnh.

Giám sát giá sắn tuần 18/3-22/3

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 22/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 22/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 22/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 22/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 22/3/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (14/3-21/3/2019) - Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan tăng giá chào xuất khẩu thêm 10 USD/tấn, lên mức 465 USD/tấn FOB

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 21/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 21/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 21/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 21/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 20/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 20/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 20/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 20/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 19/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 19/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 19/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 19/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 18/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 18/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 18/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 18/3/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 11/3-15/3

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 15/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 15/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 15/3/2019

-

Thị trường sắn và tinh bột sắn (7/3-13/3/2019)

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 14/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 14/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 14/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 14/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 13/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 13/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 13/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 13/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 12/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 12/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 12/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 12/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 11/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 11/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/3/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 4/3-8/3

-

Tập huấn phòng trừ bệnh khảm lá sắn

- Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Tân Châu và UBND thị trấn Tân Châu vừa tổ chức tập huấn tuyên truyền kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá trên cây mì (sắn) và báo cáo xây dựng mô hình sản xuất giống mì sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018- 2019.

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 7/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 7/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 7/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 7/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 6/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 6/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 6/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 6/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 6/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 5/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 5/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 5/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 5/3/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 25/2-1/3

-

Xuất khẩu sắn giảm mạnh cả lượng và giá trị

- 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn giảm mạnh về cả lượng và giá trị. Sụt giảm về cầu nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc đã tác động lên xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam trong thời gian qua.

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 1/3/2019

-

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 1/3/2019

-

Tin thị trường sắn tại Hoa Lư ngày 1/3/2019

-

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 1/3/2019

-

Thị trường tinh bột sắn ngày 1/3/2019

-

Tin sắn tháng 02-2019