Hotline: 0982.425.489


Tin sắn tháng 4-2020

Thị trường Sắn (tuần từ 23/4-29/4/2020) - Giá cồn từ ngô, sắn lát và mật rỉ đường tại Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh

-

Chào giá xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam và Thái Lan sang Trung Quốc tiếp tục tăng do nhu cầu mua từ Trung Quốc tốt hơn, trong khi tồn kho nội địa thấp

-

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2020

-

Lượng Tinh bột sắn xuất qua cảng Hải Phòng tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2020 do xuất khẩu qua Móng Cái ngưng trệ

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 29/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 29/4/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 29/4/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/4/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 29/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 29/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 29/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 29/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 29/4/2020

-

Giá cồn tại Trung Quốc có xu hướng tăng mạnh trong tháng 4/2020 do nguồn cung cồn giao ngay trên thị trường khan hiếm

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 28/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 28/4/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/4/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 28/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 28/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 28/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 28/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 28/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 27/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 27/4/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 27/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 27/4/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 27/4/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/4/2020: Giá tăng nhưng không có hàng về do giá mì tại Gia Lai tăng cao

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 27/4/2020: Tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Giám sát giá Sắn tuần 16/4-22/4

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 23/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 23/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 23/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 23/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 23/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 23/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 23/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 23/4/2020: Giá ổn định, lượng về ít nguồn cung trên nguồn Gia Lai đã cạn

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 23/4/2020: Giá tăng thêm 50 đồng/kg

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 22/4/2020: Giá xuất khẩu cao nhất đạt mức 2950 tệ/tấn

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 22/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 22/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 22/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 22/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 22/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 22/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 22/4/2020

-

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn trong kỳ từ ngày 1/1-14/4/2020 (xét theo lượng, tấn)

-

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020 (xét theo lượng, tấn)

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 21/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 21/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 21/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 21/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 21/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 21/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 21/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 20/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 20/4/2020

-

Giá sắn lát tại Bình Phước ngày 20/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 20/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 20/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 20/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 20/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 20/4/2020: Giá tiếp tục tăng từ 50-100 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 20/4/2020: Nhà máy Phú Túc tăng giá mua thêm 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 20/4/2020: Giá giảm 50 đồng/kg, nhiều nhà máy chưa thể chạy lại do thiếu nguyên liệu

-

Toàn cảnh thị trường sắn tháng 3/2020 - Giá mì củ có xu hướng tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 17/4/2020: Giá ổn định, lượng mì về nhiều hơn

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/4/2020: Giá ổn định

-

Giám sát giá sắn tuần 9/4-15/4

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 17/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 17/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 17/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 17/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 17/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 17/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 17/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 17/4/2020: Giá mua tăng 50-100 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại Hoa Lư ngày 16/4/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về tăng

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 16/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 16/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 16/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 16/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 16/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 16/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 16/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 16/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 16/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 16/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 15/4/2020

-

Giá sắn lát tại Bình Phước ngày 15/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 15/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 15/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 15/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 15/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 15/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 15/4/2020

-

Chuyên đề đặc biệt: Hiện trạng và triển vọng thị trường một số ngành hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 14/42020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 14/4/2020

-

Giá sắn lát tại Bình Phước ngày 14/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 14/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 14/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 14/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 14/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 14/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 14/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 14/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 13/4/2020

-

Giá sắn lát tại Bình Phước ngày 13/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 13/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 13/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 13/4/2020: Giá tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 13/4/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 13/4/2020: Giá tăng thêm 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 13/4/2020: Giá tăng thêm 30-100 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 13/4/2020: Giá ổn định

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/42020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 10/4/2020

-

Giá sắn lát tại Bình Phước ngày 10/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 10/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 10/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 10/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 10/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 10/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 10/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 10/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 10/4/2020

-

Giám sát giá sắn tuần 2/4-8/4

-

Thị trường sắn (tuần 02/04-08/04/2020): Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh và Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/42020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/4/2020

-

Giá sắn lát tại Bình Phước ngày 9/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 9/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 9/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 9/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 9/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 9/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 9/4/2020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 8/42020

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 8/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 8/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 8/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 8/4/2020: Giá tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 8/4/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 8/4/2020: Giá tăng mạnh trong 2 ngày gần đây

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 8/4/2020: Giá tăng thêm 20-50 đồng/kg

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 8/4/2020: Tiếp tục xu hướng tăng nhẹ do nguồn cung khan hiếm

-

Giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam sang Trung Quốc giảm còn 205 USD/tấn CNF

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 7/4/2020: Giá ổn định, lượng về tiếp tục giảm

-

Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt, hàng Việt Nam khó qua biên giới

- (TBKTSG Online) - Trung Quốc bắt đầu thực hiện nghiêm 10 biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ hôm nay, 7-4, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua biên giới Việt-Trung.

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 7/42020:

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 7/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 7/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 7/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 7/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 7/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 7/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 7/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 7/4/2020: Giá tăng mạnh do lượng mì về nhà máy ít hơn

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 7/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 7/4/2020

-

Khảm lá sắn đe dọa nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ

- Toàn vùng mới tiêu hủy được 910 ha, chưa nổi phân nửa diện tích nhiễm bệnh. Để tránh lây lan và ảnh hưởng đến năng suất, đòi hỏi sự sâu sát hơn từ các bên.

Tính đến đầu tháng 4/2020: Tồn kho sắn lát của Việt Nam còn trên 300 nghìn tấn

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 6/4/2020: Giá ổn định

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 6/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 6/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 6/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 6/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 6/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 6/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 6/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 6/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 6/4/2020

-

Giám sát giá sắn tuần 26/3-2/4

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 3/4/2020

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 3/4/2020: Giá ổn định

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 3/4/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 3/4/2020

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 3/4/2020

-

Giá sắn lát tại Sơn La ngày 3/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 3/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 3/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 3/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 3/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 3/4/2020

-

Thị trường sắn (tuần 26/03-01/04/2020) - Giá sắn củ tươi tại các vùng đồng loạt tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 3/4/2020: Giá tăng từ 50-100 đồng/kg

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 3/4/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về tiếp tục giảm

-

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2020

-

Bị loại khỏi nhóm tỷ đô, cây sắn gặp khó cả nội địa lẫn xuất khẩu

- (Dân Việt) Giá sắn (mì) nguyên liệu trong nước vẫn duy trì ở mức thấp. Trong khi xuất khẩu bị đình trệ do dịch Covid-19, các doanh nghiệp không thể đẩy mạnh chế biến mà chỉ hoạt động cầm chừng.

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Bắc/Nam tiếp tục tăng do lượng ngô về cảng giảm mạnh

-

Xuất khẩu cá tra vẫn rất trầm lắng trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan rộng

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 1/42020: Lượng giao qua cửa khẩu Chi Ma chỉ đạt trên 10 xe

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 1/4/2020: Không có xe tinh bột sắn nào được giao sang bên Đông Hưng do phía Trung Quốc thay đổi cách thức kiểm dịch

-

Giá sắn lát tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) ngày 1/4/2020: Giá ổn định

-

Tỷ trọng xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam theo thị trường 3 tháng đầu năm 2020

-

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020 (xét theo lượng, tấn)

-

Giá sắn củ tươi tại Kon Tum ngày 1/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Gia Lai ngày 1/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 1/4/2020

-

Giá sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 1/4/2020: Giá ổn định

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 1/4/2020: Giá tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Giá sắn lát tại Quy Nhơn ngày 1/4/2020: Giá ổn định, lượng về tiếp tục giảm

-

Tin sắn tháng 03-2020