Hotline: 0982.425.489


Tin sắn tháng 5-2020

Giám sát giá Sắn tuần 21/5-27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 29/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 29/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 21/5-27/5/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa vẫn tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu gom hàng xuất khẩu lẫn từ các nhà máy TACN tăng cao

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 28/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Nguyên ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/5/2020: Tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Nguyên ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 27/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 26/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 26/5/2020: Tăng thêm 50 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Kon Tum: Gồng mình chống hạn

- (TN&MT) - Thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua khiến tình hình hạn hán ở tỉnh Kon Tum diễn biến phức tạp hơn so với nhiều năm. Hàng ngàn ha cây trồng bị giảm năng suất, chất lượng; hơn 1.600 giếng nước khô cạn; đời sống hơn 2.000 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 25/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 25/5/2020: Giảm 50 đồng/kg

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/5/2020: Giá mua tiếp tục được đẩy tăng do thiếu hàng cho tàu chuẩn bị xuất khẩu

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 25/5/2020: Tăng 100 đồng/kg

-

Giám sát giá Sắn tuần 14/5-20/5

-

Tồn kho Sắn lát của Việt Nam tính đến cuối tháng 5/2020 còn khoảng 50-70 nghìn tấn (hàng chưa có hợp đồng)

-

Toàn cảnh thị trường Sắn tháng 4/2020 - Giá sắn lát tại thị trường nội địa lẫn xuất khẩu tăng mạnh do tồn kho thấp, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 22/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 22/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 22/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 14/5-20/5/2020) - Giá sắn lát tại thị trường nội địa và xuất khẩu tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 21/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/5/2020: Tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 20/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 20/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 19/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 19/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 18/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 18/5/2020: Giá ổn định, chỉ còn duy nhất một nhà máy chạy do hết mì

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 18/5/2020: Giá ổn định, nguồn cung tiếp tục giảm do thời tiết nắng nóng

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/5/2020: Giá tăng thêm từ 50-100 đồng/kg

-

Giám sát giá Sắn tuần 7/5-13/5

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 15/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 15/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 15/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 15/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 15/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 15/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 15/5/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 07/05-13/05/2020) - Chào giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam và Thái Lan sang Trung Quốc tăng mạnh từ 12-15 USD/tấn do nhu cầu hỏi mua từ Trung Quốc tăng, trong khi tồn kho nội địa đạt thấp

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 14/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 14/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 14/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 14/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 14/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 14/5/2020

-

Giá sắn lát tại Tây Ninh ngày 14/5/2020: Giá tăng 100 đồng/kg với hàng mì cục

-

Tính đến giữa tháng 5, tồng lượng tồn kho Sắn lát của Việt Nam còn dưới 300 nghìn tấn, trong đó phần lớn là hàng đã có hợp đồng

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 13/5/2020: Tốc độ giao hàng nhanh hơn, tuy nhiên giá xuất khẩu giảm nên các chủ Việt Nam hạn chế đưa hàng lên

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 13/5/2020: Tốc độ giao nhận hàng chậm

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 13/5/2020: Giá ổn định, lượng mì đưa về tiếp tục giảm

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 13/5/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 13/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 13/5/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 13/5/2020: Giá ổn định

-

Giá xuất khẩu Sắn lát hàng cont sang Trung Quốc được chấp nhận mức 230 USD/tấn CNF

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 12/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 12/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 12/5/2020

-

Nông dân Kon Tum phải trồng lại Sắn vì xuống giống sai thời điểm

-

Xuất khẩu Sắn lát tăng mạnh sau dịch Covid-19

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 11/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 11/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 11/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 11/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 11/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 11/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 11/5/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 29/4-6/5

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 8/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 8/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 8/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 8/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 8/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 8/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 8/5/2020

-

Giá xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam và Thái Lan sang TRung Quốc tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng trong bối cảnh tồn kho nội địa đạt thấp

-

Thị trường Sắn (tuần từ 30/04-06/05/2020) - Giá sắn lát nội địa lẫn xuất khẩu có xu hướng tăng mạnh

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 7/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 7/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 7/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 7/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 7/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 7/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 7/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 7/5/2020

-

Lượng Tinh bột sắn xuất khẩu qua cảng Hải Phòng và cụm cảng miền Trung tăng mạnh trong tháng 4/2020 (nghìn tấn)

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 6/5/2020

-

Xuất khẩu tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 6/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 6/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 6/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 6/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 6/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 6/5/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 6/5/2020: Tăng lên mức cao nhất 4800 đồng/kg

-

Lượng xe hàng còn tồn tại cửa khẩu Tân Thanh giảm sâu

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 5/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 5/5/2020

-

Doanh nghiệp gồng mình mua sắn giúp dân mùa dịch

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 5/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 5/5/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 5/5/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái và Lạng Sơn ngày 4/5/2020: Giao dịch gián đoạn do Trung Quốc vẫn đang nghỉ lễ

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 4/5/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/5/2020: Giá tăng lên mức cao nhất 4700 đồng/kg tuy nhiên vẫn không có hàng về do giá trên nguồn Gia Lai cao

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 4/5/2020: Giá ổn định sau khi tăng mạnh vào tuần trước

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 4/5/2020: Giá tăng 50 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 4/5/2020: Giá giảm từ 30-50 đồng/kg do chất lượng mì đưa về kém

-

Tin sắn tháng 04-2020