Hotline: 0982.425.489


Tin sắn tháng 6-2020

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 30/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 30/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 30/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 30/6/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 30/6/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 30/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 30/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 30/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 30/6/2020

-

Nhu cầu hỏi mua Tinh bột sắn từ Trung Quốc nhiều hơn

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 29/6/2020

-

Chính thức dừng thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài - Cốc Nam

-

Từ 1/7, cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nghi Quan, Na Hình - Kéo Ái, Pò Nhùng - Dầu Ái hoạt động trở lại

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 29/6/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 29/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 29/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 29/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 29/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 29/6/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 29/6/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 29/6/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 29/6/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 29/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 29/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 29/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 29/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 29/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 29/6/2020

-

Tính đến cuối tháng 6, tồn kho Sắn lát (hàng chưa có hợp đồng) tại Xa Mát (Tây Ninh) còn khoảng 15 nghìn tấn

-

Tính đến cuối tháng 6/2020, tồn kho Sắn lát khả dụng cho xuất khẩu tại Quy Nhơn chỉ còn quanh 20.000 tấn

-

Xuất khẩu Sắn lát qua kênh biên mậu sôi động hơn từ tuần cuối tháng 6 do nhu cầu mua từ Trung Quốc tăng

-

Giá sắn lát xuất CNF về miền Bắc Trung Quốc tăng lên quanh 240-245 USD/tấn

-

Sản lượng sắn củ tươi của Thái Lan niên vụ 2020/2021 dự kiến chỉ đạt dưới 20 triệu tấn do hạn hán và bênh khảm lá lây lan rộng

-

Tính đến cuối tháng 6, giá xuất khẩu tinh bột sắn CNF về cảng Thanh Đảo (Trung Quốc) tăng 5 USD/tấn so với tuần trước

-

Giám sát giá Sắn tuần 18/6-24/6/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 26/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 26/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 26/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 26/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 26/6/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 26/6/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 26/6/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 26/6/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 26/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 26/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 26/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 26/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 26/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 26/6/2020

-

Tapioca industry urges action

-

Giá Cồn tại Trung Quốc tăng mạnh do nguồn cung cồn giao ngay trên thị trường đạt thấp và giá nguyên liệu đầu vào: ngô/sắn lát tăng cao (tệ/tấn)

-

Thị trường Sắn (tuần từ 18/6-24/6/2020) - Giá xuất khẩu Sắn lát sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ tăng

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 25/6/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 25/6/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 25/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 25/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 25/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 25/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 25/6/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 25/6/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 25/6/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 25/6/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 25/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 25/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 25/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 25/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 25/6/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 25/6/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 24/6/2020: Giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam tăng do nhu cầu mua hàng từ phía Trung Quốc sôi động hơn

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 24/6/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 24/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 24/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 24/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 24/6/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 24/6/2020

- .

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 24/6/2020

- .

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 24/6/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 24/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 24/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 24/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 24/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 24/6/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 24/6/2020

-

Giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam có thể đã được chấp nhận quanh 245 USD/tấn CNF cho hàng cont và 235 USD/tấn cho hàng tàu

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 23/6/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 23/6/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 23/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 23/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 23/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 23/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 23/6/2020

-

Giá cồn các loại tại Trung Quốc đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt là giá cồn từ ngô do giá nguyên liệu tăng

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn qua Móng Cái nhanh hơn, tuy nhiên hầu hết là hàng đưa vào kho do nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy tại Trung Quốc đang rất chậm

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 23/6/2020: Giá ổn định

- .

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 23/6/2020

- .

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 23/6/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 23/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 23/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 23/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 23/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 23/6/2020: Giá vẫn giữ ở mức ổn định

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 23/6/2020: Giá ổn định

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 22/6/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 22/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 22/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 22/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 22/6/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 22/6/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại Tây Ninh ngày 22/6/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại Tây Ninh ngày 22/6/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 22/6/2020

- .

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 22/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 22/6/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 22/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 22/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 22/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 22/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn qua Móng Cái nhanh hơn, tuy nhiên hầu hết là hàng đưa vào kho do nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy tại Trung Quốc đang rất chậm

-

Tiến độ gieo trồng sắn tại các vùng tính đến ngày 22/6/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 11/6-17/6/2020

-

Toàn cảnh thị trường Sắn tháng 5/2020 - Xuất khẩu Sắn lát và Tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 5/2020 giảm mạnh do nhu cầu từ Trung Quốc yếu

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 19/6/2020: Tốc độ giao hàng qua cửa khẩu nhanh hơn, giá ổn định

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 19/6/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 19/6/2020: Giá ổn định, lượng mì Cam đưa về chỉ lai rai vài xe

-

Thị trường Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 19/6/2020: Giao dịch trầm lắng do xuất khẩu biên mậu ngưng trệ, nhu cầu mua từ nhà máy chậm do giá ngô giảm

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 19/6/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 19/6/2020: Giá ổn định

-

Thị trường Sắn (tuần từ 11/6-17/6/2020) - Giao dịch nội địa lẫn xuất khẩu với hàng sắn lát và tinh bột sắn đều trầm lắng

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 18/6/2020: Tốc độ giao hàng nhanh hơn

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 18/6/2020: Giá ổn định, giao dịch chậm do xuất khẩu biên mậu ngưng trệ

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/6/2020: Giá ổn định, lượng về chỉ lai rai vài xe/ngày

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 18/6/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 18/6/2020: Giá ổn định

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 17/6/2020: Giá ổn định, tốc độ giao hàng chậm

- .

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 17/6/2020: Giao dịch chậm, giá ổn định

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 17/6/2020: Tốc độ giao hàng chậm, hàng chủ yếu đi nhà máy thức ăn chăn nuôi

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 17/6/2020: Giá mua tăng 50 đồng/kg

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 17/6/2020: Lượng mì từ Campuchia đưa về tiếp tục giảm

-

Thị trường Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 17/6/2020: Giá giảm 50 đồng/kg do đầu ra xuất khẩu khó khăn

- .

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM 2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 4/6-10/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 12/6/2020: Giao dịch chậm, giá vẫn giữ ở mức ổn định

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 12/6/2020: Giá ổn định, hàng đi chậm

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 12/6/2020: Giá giảm thêm 100 đồng/kg với hàng mì vỏ do chất lượng hàng đưa về kém, các kho từ chối mua

-

Thị trường Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 12/6/2020: Tốc độ giao hàng chậm, hàng chủ yếu đi nhà máy thức ăn chăn nuôi

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 12/6/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 12/6/2020: Giá ổn định

-

Thị trường Sắn (tuần từ 4/6-10/6/2020) - Xuất khẩu Sắn lát và Tinh bột sắn của Việt Nam tiếp tục ảm đạm do nhu cầu mua từ Trung Quốc chững lại

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 11/6/2020: Giao dịch chậm, giá giữ ở mức ổn định

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 11/6/2020: Thị trường trầm lắng

-

Thị trường Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 11/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 11/6/2020: Tốc độ giao hàng chậm, hàng chủ yếu đi nhà máy thức ăn chăn nuôi

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 11/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 11/6/2020: Giá ổn định

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/6/2020: Giá cả ổn định, tốc độ giao hàng chậm

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 10/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 10/6/2020: Giá ổn định

-

Thị trường Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 10/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 10/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 10/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 10/6/2020: Giá ổn định

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/6/2020: Thị trường trầm lắng

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/6/2020: Tốc độ giao hàng chậm

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 9/6/2020: Giá ổn định

-

Thị trường Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 9/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 9/6/2020: Giao dịch chậm, hàng chủ yếu về nhà máy thức ăn chăn nuôi

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 9/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 9/6/2020: Giá vẫn giữ ở mức ổn định

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 8/6/2020: Thị trường trầm lắng

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 8/6/2020: Giá cả ổn định, tốc độ giao hàng chậm

- Xuất khẩu Tinh bộ sắn

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 8/6/2020: Giá ổn định

-

Thị Trường Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 8/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 8/6/2020: Giao dịch chậm, hàng chủ yếu đi nhà máy thức ăn chăn nuôi

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 8/6/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 8/6/2020: Giá giảm nhẹ

-

Giám sát giá Sắn tuần 28/5-3/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 5/6/2020: Tốc độ giao hàng chậm

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 5/6/2020: Thị trường trầm lắng

-

Thị trường Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 5/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 5/6/2020: Giao dịch chậm, hàng chủ yếu đi nhà máy thức ăn chăn nuôi

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 5/6/2020: Giá ổn định

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 5/6/2020: Giá ổn định

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 4/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 4/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 4/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 4/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 4/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 4/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 4/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 4/6/2020: Tăng 30 đồng/kg, lượng mì về giảm mạnh

-

Xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam năm 2020 dự kiến đạt tầm 450 nghìn tấn

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 3/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 3/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 3/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 3/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 3/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 3/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 3/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 3/6/2020

-

Xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2020 tiếp tục giảm mạnh nhưng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ tháng 5/2019 (lượng, tấn)

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn của Việt Nam giảm mạnh trong tháng 5/2020 do nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại Trung Quốc đang trong mùa thấp điểm (lượng, tấn)

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 2/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 2/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 2/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 2/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 2/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 2/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 2/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 2/6/2020

-

Tiến độ gieo trồng Sắn vụ mới tại các vùng (tính đến đầu tháng 6/2020)

-

Nhu cầu mua sắn lát từ Trung Quốc chậm lại do chính phủ nước này bắt đầu bán ngô từ kho dự trữ

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Lạng Sơn ngày 1/6/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột Sắn tại Móng Cái ngày 1/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 1/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 1/6/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 1/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Phú Yên ngày 1/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 1/6/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Tây Ninh ngày 1/6/2020

-

Tin sắn tháng 05-2020