Hotline: 0982.425.489


Tin sắn tháng 7-2020

Thị trường Sắn (tuần 23/7-29/7/2020): Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Việt Nam có xu hướng tăng do nhu cầu hỏi mua từ Trung Quốc sôi động hơn

-

Thị trường Sắn ngày 31/7/2020: Xuất khẩu Tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 7/2020 tăng mạnh so với tháng trước do nhu cầu mua hàng từ phía Trung Quốc nhiều hơn

-

Giám sát giá Sắn tuần 23/7-29/7/2020

-

Giá Sắn lát nhập khẩu về cảng Trung Quốc tiếp tục tăng do lượng về đạt thấp

-

Xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam năm 2020 ước đạt khoảng 500 nghìn tấn

-

Giá Sắn lát nội địa tại Thái Lan tiếp tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 31/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 31/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 31/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 31/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 31/7/2020

-

Tình hình dịch bệnh khảm lá sắn tại một số vùng sản xuất chính (cập nhật đến ngày 30/7/2020)

-

Thị trường Sắn ngày 30/7/2020: Diện tích sắn bị nhiễm bệnh khảm lá khu vực Phú Yên và Gia Lai vẫn tiếp tục lan rộng, đe dọa đến năng suất sắn vụ mới 2020/2021

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 30/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 30/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 30/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 30/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 30/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 30/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 30/7/2020

-

Sớm nghiên cứu và nhân rộng giống sắn chống chịu sâu bệnh

-

Thị trường Sắn ngày 29/7/2020: Lượng tồn kho Sắn lát dành cho xuất khẩu của Việt Nam gần như bằng 0

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 29/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 29/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 29/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 29/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 29/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 29/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 29/7/2020

-

Thị trường Sắn ngày 28/7/2020: Mì củ tươi từ Campuchia về cửa khẩu Chàng Riệc vẫn duy trì ở mức thấp do chất lượng mì kém, nhà máy hạn chế mua vào.

-

Giá xuất khẩu Sắn lát của Thái Lan sang Trung Quốc được chấp nhận cao nhất 245 USD/tấn FOB

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 28/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 28/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 28/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 28/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 28/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 28/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 28/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 28/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 28/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 28/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 27/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 27/7/2020: Giá tăng 10 tệ/tấn

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 27/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 27/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 27/7/2020: Giá tăng 200-300 đồng/kg

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 27/7/2020: Giá tăng 200 đồng/kg

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 27/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 27/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 27/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 27/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 27/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 27/7/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 27/7/2020: Giá tăng 50 đồng/kg

-

Chào giá xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam và Thái Lan đồng loạt được đẩy tăng tiếp lên 240-245 USD/tấn FOB

-

Xuất khẩu Sắn lát sang Hàn Quốc chậm lại do tình trạng suy thoái kinh tế

-

Giá chào xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm

-

Thị trường Sắn ngày 24/7/2020: Giá chào xuất khẩu Sắn lát của Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 24/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 24/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 24/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 24/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 24/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 24/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 24/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 24/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 24/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 24/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 24/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 24/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 24/7/2020

-

Tây Ninh: Khoảng 90% diện tích mì trong tỉnh bị nhiễm bệnh khảm lá

-

Giá ngô tại Trung Quốc tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu tiêu thụ từ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất cồn tăng cao

-

Giá ngô tại Trung Quốc tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu tiêu thụ từ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất cồn tăng

-

Thị trường Sắn ngày 23/7/2020: Giá cồn từ sắn tại Trung Quốc duy trì đà tăng do giá sắn lát tăng cao

-

Thị trường Sắn (tuần 17/7-22/7/2020): Giá xuất khẩu Tinh bột sắn qua kênh biên mậu tiếp tục tăng từ 10-50 tệ/tấn so với tuần trước do nhu cầu hỏi mua từ phía Trung Quốc tăng

-

Giám sát giá Sắn tuần 17/7-22/7/2020

-

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Sắn và Tinh bột sắn

- Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Sắn và Tinh bột sắn. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 23/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 23/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 23/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 23/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 23/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 23/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 23/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 23/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 23/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 23/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 23/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 23/7/2020

-

Trung Quốc có thể đã chấp nhận mua Sắn lát của Việt Nam với giá quanh 250 USD/tấn CNF

-

Giá Sắn lát xuất cont qua cảng Hải Phòng đạt quanh mức 245 USD/tấn CNF

-

Thị trường Sắn ngày 22/07/2020: Giá xuất khẩu Tinh bột sắn qua Lạng Sơn và Móng Cái tăng từ 10-50 tệ/tấn, giá Sắn lát nội địa tại Thái Lan tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn qua kênh biên mậu tiếp tục tăng do nhu cầu mua từ Trung Quốc nhiều hơn, trong bối cảnh tồn kho nội địa thấp

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 22/7/2020: Giá tăng từ 10-50 tệ/tấn

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 22/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 22/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 22/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 22/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 22/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 22/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 22/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 22/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 22/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 22/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 22/7/2020

-

Thị trường Sắn ngày 21/7/2020: Sắn lát đi được trở lại qua cửa khẩu Pò Chài -Tốc độ giao hàng Tinh bột sắn qua Móng Cái nhanh hơn

-

Tốc độ giao Tinh bột sắn qua cầu phao Thành Đạt khá tốt do nhu cầu mua từ phía Trung Quốc nhiều hơn

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 21/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 21/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 21/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 21/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 21/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 21/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 21/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 21/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 21/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 21/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 21/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 21/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 21/7/2020

-

Thị trường Sắn ngày 20/7/2020: Xuất khẩu Tinh bột sắn qua kênh biên mậu trầm lắng do lượng tồn tại khu vực cửa khẩu còn rất ít, lượng hàng mới từ miền Trung và miền Nam đưa ra từ nhà máy giảm mạnh do kho đã cạn.

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 20/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 20/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 20/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 20/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 20/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 20/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 20/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 20/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 20/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 20/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 20/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 20/7/2020

-

Thị trường Sắn (tuần 9/7-16/7/2020): Giá xuất khẩu Tinh bột sắn qua kênh biên mậu và đường biển đồng loạt tăng do nhu cầu hỏi mua từ Trung Quốc nhiều hơn

- .

Giám sát giá Sắn tuần 9/7-16/7/2020

-

Thị trường Sắn ngày 17/7/2020: Xuất khẩu Tinh bột sắn của Việt Nam tiếp tục tăng với cả kênh đường biển lẫn biên mậu do nhu cầu hỏi mua từ phía Trung Quốc nhiều hơn.

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 17/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 17/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 17/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 17/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 17/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 17/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 17/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 17/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 17/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 17/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 17/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 17/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 15/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 15/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 15/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 15/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 15/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 15/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 15/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 15/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 15/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 15/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 15/7/2020

-

Một số đơn vị xuất khẩu Sắn lát tại Quy Nhơn thử nghiệm phương án xuất hàng cont thay vì chỉ đi hàng xá như trước đây

-

Tại Móng Cái và Lạng Sơn, giá xuất khẩu Tinh bột sắn tăng 20 tệ/tấn với hàng thực phẩm do nhu cầu hỏi mua nhiều hơn

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 14/7/2020

-

Toàn cảnh thị trường Sắn tháng 6/2020: Xuất khẩu Tinh bột sắn tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt qua kênh đường biển do tồn kho nhà máy khu vực miền Nam mỏng

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 14/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 14/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 14/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 14/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 14/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 14/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 14/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 14/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 14/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 14/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 14/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 14/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 14/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 13/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 13/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 10/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 10/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 2/7-8/7/2020

-

Thị trường Sắn (tuần 2/7-8/7/2020): Giá xuất khẩu qua kênh biên mậu tăng nhẹ với hàng bột thực phẩm nhưng quay đầu giảm với hàng bột công nghiệp

-

Bảng giá Sắn tổng hợp 9/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 9/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 9/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 9/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 9/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 9/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 8/7/2020

-

Xuất khẩu sắn sang Trung Quốc trong tháng 6 thấp nhất tính từ đầu năm

-

80% diện tích Sắn mới trồng tại Tây Ninh có biểu hiện xoăn lá

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 8/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 8/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 8/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 8/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 6/2020 tiếp tục giảm mạnh và ghi nhận mức thấp nhất từ tháng 9/2018 (xét theo lượng, ngàn tấn)

-

Xuất khẩu Tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 6/2020 tiếp tục giảm mạnh và ghi nhận mức thấp nhất từ tháng 9/2018 (ngàn tấn)

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 7/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 7/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 7/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 7/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 7/7/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 7/7/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 7/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 6/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 6/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 6/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 6/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 6/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 6/7/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 6/7/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 6/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 3/7/2020

-

Thị trường Sắn (tuần từ 25/6-1/7/2020) - Nhu cầu hỏi mua Tinh bột sắn từ Trung Quốc qua kênh biên mậu nhiều hơn nhưng giá xuất vẫn giữ ổn định

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 03/07/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 03/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 03/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 03/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 03/07/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 03/07/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 03/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 03/07/2020

-

Giám sát giá Sắn tuần 25/06-01/07/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 02/07/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 02/07/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 02/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 02/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 02/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 02/07/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 02/07/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 02/07/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 1/7/2020

-

Trung Quốc đột ngột thay đổi quyết định duy trì thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài

-

China accepts one-off US ethanol cargo in May

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 1/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 1/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 1/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 1/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Giá Mì cục mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 1/7/2020

-

Giá Mì vỏ mua vào tại cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) ngày 1/7/2020

-

Giá Mì cục bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Giá Mì vỏ bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 1/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 1/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi tại Đắc Lắc ngày 1/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 1/7/2020

-

Dịch bệnh khiến ngành bột sắn Thái Lan lao đao

-

Tin sắn tháng 06-2020