Hotline: 0982.425.489Duy nhất Sắn

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 18/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 18/7/2019

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Na Hình ngày 17/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Móng Cái ngày 17/7/2019

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 17/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 17/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 16/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Na Hình ngày 16/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Móng Cái ngày 16/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Móng Cái ngày 15/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Na Hình ngày 15/7/2019

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 15/7/2019

-

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 12/7/2019

-

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 12/7/2019

-

Giám sát giá sắn tuần 8/7-12/7

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Móng Cái ngày 12/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Móng Cái ngày 11/7/2019

-

Xuất khẩu tinh bột sắn qua cửa khẩu Na Hình ngày 11/7/2019

-