Hotline: 0982.425.489Duy nhất Sắn

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 13/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 15% bán ra tại Bình Phước ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô) độ ẩm 14-16% bán ra tại kho Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng cám), độ ẩm 16% trở xuống bán ra tại kho Sơn La ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn lát (hàng xô cồn), độ ẩm 17% trở lên bán ra tại kho Sơn La ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (hàng Campuchia) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Giá Sắn củ tươi (mì nội vùng) tại Tây Ninh ngày 13/7/2020

-

Bảng giá Sắn tổng hợp ngày 10/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Móng Cái ngày 10/7/2020

-

Giá xuất khẩu Tinh bột sắn tại Lạng Sơn ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại miền Trung ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại miền Trung ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn (hàng bán nội địa) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-

Giá Tinh bột sắn thành phẩm (hàng xuất khẩu) tại Tây Ninh ngày 10/7/2020

-