Hotline: 0982.425.489
 

Drought disaster initial damage estimated 10bn baht

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí