Hotline: 0936.288.112
 

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 11/5

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về các nhà máy hôm nay vẫn được giữ ở mức 1.500-1.600 đồng/kg tại Đắc Lắc, 1.550-1.600 đồng/kg tại Kon Tum và 1.580-1.620 đồng/kg tại Phú Yên.

- Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về các nhà máy hôm nay vẫn được giữ ở mức 1.500-1.600 đồng/kg tại Đắc Lắc, 1.550-1.600 đồng/kg tại Kon Tum và 1.580-1.620 đồng/kg tại Phú Yên. Từ đầu tuần này, một số nhà máy tinh bột khu vực Tây Nguyên bắt đầu nghỉ hết vụ do không mua đủ nguyên liệu cho sản xuất hoặc sản xuất không hiệu quả. Theo ước tính của thương nhân, tình hình nguyên liệu sắn cho vụ sản xuất 2017/2018 sẽ khá khó khăn do diện tích trồng sắn tại khu vực Tây Nguyên dự kiến giảm từ 30-40% do người dân chuyển sang trồng mía và nghệ.

Tin miễn phí