Hotline: 0936.288.112
 

Giá mì nguyên liệu tại miền Trung - Tây Nguyên ngày 18/5

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về các nhà máy hôm nay vẫn được giữ ở mức 1.500-1.600 đồng/kg tại Đắc Lắc, 1.550-1.600 đồng/kg tại Kon Tum và 1.580-1.620 đồng/kg tại Phú Yên.

- Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giá mì về các nhà máy hôm nay vẫn được giữ ở mức 1.500-1.600 đồng/kg tại Đắc Lắc, 1.550-1.600 đồng/kg tại Kon Tum và 1.580-1.620 đồng/kg tại Phú Yên. Sang đến nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6, dự kiến chỉ còn khoảng 10-15% nhà máy tinh bột tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ còn hoạt động do hết vụ thu hoạch. Theo ước tính của thương nhân, tình hình nguyên liệu sắn cho vụ sản xuất 2017/2018 sẽ khá khó khăn do diện tích trồng sắn tại khu vực Tây Nguyên dự kiến giảm từ 30-40% do người dân chuyển sang trồng mía và nghệ.

Tin miễn phí