Hotline: 0936.288.112
 

Giá mì nguyên liệu tại Tây Ninh ngày 2/3

Tại cửa khẩu Chàng Riệc của Tây Ninh, hôm nay lượng mì đưa về hôm nay tăng

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), lượng mì về cửa khẩu hôm nay đạt tương đương hôm qua, từ 400-450 xe/ngày. Giá mì về cửa khẩu giao dịch cao nhất 255 Riel/kg cho mì 30 điểm và 190-210 Riel/kg cho mì xô. Giá mì Cam về các nhà máy cũng vẫn giữ ở mức 1.450 đồng/kg, hàng mua xô. Đối với mì nội địa, các nhà máy vẫn giữ giá 1.500 đồng/kg nhưng lượng đưa về cũng chưa nhiều.

- Tại cửa khẩu Chàng Riệc của Tây Ninh, hôm nay lượng mì đưa về hôm nay tăng , đạt từ 40-50 xe/ngày. Giá các bên mua vào vẫn giữ quanh các mức thiết lập hôm qua. Tại Xa Mát, giá mì Cám vẫn được mua phổ biến từ 3.600-3.650 đồng/kg, trong đó mức 3.650 đồng/kg áp dụng cho mì sang xe đi nhà máy TACN.

Tin miễn phí