Hotline: 0982.425.489
 

Giá phía Trung Quốc đang trả cho sắn lát Việt Nam quanh 240-242 USD/tấn CNF (hàng tàu)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí