Hotline: 0982.425.489
 

Giá sắn củ tươi tại Sơn La ngày 9/10/2019

Tại Sơn La, hôm nay, nhà máy vẫn giữ giá mua vào ở mức 1.750 đồng/kg (giá mua xô). Do người dân vẫn đang tậm trung thu hoạch lúa và ngô nên lượng sắn củ tươi đưa về nhà máy rất ít, không đủ công suất chạy 1 ca/ngày. Tại Sơn La, hiện nay hàng đưa về nhà máy chủ yếu là sắn trồng 2 năm nên trữ độ bột đạt phổ biến 26-27%, cao nhất đạt 30% và dự kiến sẽ thu hoạch xong trong tháng 10, sang tháng 11 sắn 1 năm mới bắt đầu thu hoạch rộ.

Tin miễn phí