Hotline: 0982.425.489
 

Hạn hán kéo dài khiến sản lượng đường của Thái Lan niên vụ 2019/2020 giảm xuống mức thấp nhất 9 năm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí