Hotline: 0982.425.489
 

Hạn hán và dịch bệnh đe dọa làm giảm năng suất sắn của Thái Lan niên vụ 2019/2020

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí