Hotline: 0936.288.112
 

Lượng sắn lát đưa về khu vực Quy Nhơn trong vụ sắn 2017/2018 ước đạt 400 nghìn tấn

Theo ước tính, lượng sắn lát tồn kho tại khu vực Quy Nhơn tính đến cuối tháng 5 đạt trên dưới 250.000 tấn, cộng với 130.000 tấn sắn lát xuất khẩu qua cảng Quy Nhơn kể từ ngày 01/01-15/5/2018 đưa tổng khối lượng sắn lát về kho Quy Nhơn trong vụ sắn 2017/2018 ước đạt khoảng 400.000 tấn, thấp hơn rất nhiều so với con số trên 700.000 tấn của cùng kỳ năm trước.

Tin miễn phí