Hotline: 0982.425.489
 

Năng suất sắn tại Tây Ninh niên vụ 2019/2020 được ước tính tương đương, thậm chí thấp hơn so với năm trước do khô hạn kéo dài và bệnh khảm lá

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí