Hotline: 0936.288.112
 

Nhập khẩu cồn của Trung Quốc trong quý I/2018 đạt con số cao kỷ lục, gấp 20 lần so với cả năm 2017

Theo số liệu thống kê của hải quan Trung Quốc cho thấy, lượng cồn nhập khẩu của nước này tiếp tục tăng mạnh trong tháng 2 và tháng 3, đưa tổng khối lượng cồn nhập về Trung Quốc trong quý I năm 2018 đạt con số cao kỷ lục, gần 495 triệu lít, gấp 20 lần so với lượng nhập khẩu của cả năm 2017. Trong đó, lượng cồn biến tính chiếm tới 424,4 triệu lít (gần như 100% được nhập từ Hoa Kỳ) và tổng lượng cồn 80% trở lên nhập khẩu trong quý I/2018 đạt trên 70,3 triệu lít (có tới 99,9% lượng cồn được nhập từ Pakistan). 5 trong số 7 tỉnh có lượng nhập khẩu lớn nhất đều thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc, trong đó tỉnh Giang Tô nhập khẩu nhiều nhất với hơn 264,9 triệu lít, tiếp đến là tỉnh Quảng Đông (98,6 triệu lít), Sơn Đông (46,3 triệu lít), Bắc Kinh (43,8 triệu lít), Vân Nam (38,4 triệu lít), An Huy (37,3 triệu lít) và Thượng Hải là 12,5 triệu lít.

Lượng cồn nhập khẩu của Trung Quốc theo tháng năm 2015-2018 (lít)

Năm

Tháng

Ethanol biến tính

Ethanol 80% trở lên

2015

1

22,178

62,287

2

4,280

3,772,961

3

20,231

3,739,660

4

7,128

7,434,330

5

11,266

21,148,260

6

519,281

15,513,947

7

20,325,762

48,751,228

8

12,471,049

41,058,859

9

98,350,878

23,273,830

10

30,971,172

37,990,163

11

13,143,977

4,427,230

2016

1

46,978,869

14,089

2

44,740,682

7,587

3

99,645,100

15,892

4

49,361,191

3,780,354

5

259,736,222

3,651,639

6

104,536,085

7,115,133

7

21,054,908

3,583,610

8

38,468,782

3,514

9

10,096,973

24,239

10

1,187,523

3,914

11

71,207,152

103,392

12

124,816,169

7,133

2017

1

3,765

2,411,207

2

5,096

4,210

3

16,079

16,957

4

4,030

19,056

5

3,738

5,507

6

2,436

12,333

7

5,035

282,714

8

3,767,797

328,270

9

4,681

411,038

10

4,868,181

6,292,080

11

9,858

6,456,437

12

7,123

25,916

2018

1

91,287,203

29,415,154

2

189,038,154

8,613,733

3

144,122,319

32,345,961

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp từ hải quan Trung Quốc

Tin miễn phí