Hotline: 0982.425.489
 

Nhập khẩu sắn của Việt Nam trong tháng 4/2018 tiếp tục giảm mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê của hải quan cho thấy, nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam trong tháng 4/2018 tiếp tục giảm mạnh khi chỉ đạt tổng cộng gần 27.000 tấn. Trong đó, khối lượng sắn củ tươi nhập khẩu chỉ đạt 13.900 tấn, giảm tới hơn 84,4% so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 4, sản lượng sắn củ tươi nhập khẩu của Việt Nam đạt 414 nghìn tấn, thấp hơn 44,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tương tự, nhập khẩu sắn lát của Việt Nam từ Campuchia trong tháng 4/2018 chỉ đạt 13 nghìn tấn, giảm tới 72,3% so với tháng 3 và chỉ bằng 1/10 so với tháng 4/2017. Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, tổng khối lượng sắn lát nhập khẩu của Việt Nam mới đạt trên 429 nghìn tấn, thấp hơn rất nhiều so với con số 1,01 triệu tấn của cùng kỳ năm 2017.

Nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam năm 2017-2018 (tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan

Tin miễn phí