Hotline: 0982.425.489
 

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 04/2019 đạt 500 nghìn tấn

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 04/2019 đạt 500.000 tấn, tăng tới 180.000 tấn so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn khoảng 130.000 tấn so với tháng 04/2018

Theo số liệu thống kê chính thức từ hải quan Trung Quốc cho thấy, trong tháng 04/2019, nhập khẩu sắn lát của nước này lên tới 500.000 tấn, tăng 180.000 tấn so với tháng trước nhưng thấp hơn 130.000 tấn so với tháng 4/2018. Trong đó, lượng sắn lát nhập khẩu từ Thái Lan lên tới 436.000 tấn và chỉ có gần 44.000 tấn sắn lát nhập khẩu từ Việt Nam. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng khối lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc đạt 1,49 triệu tấn, giảm 45,4% (tương đương giảm khoảng 1,24 triệu tấn) so với cùng kỳ năm 2018.

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc năm 2017-2019 (nghìn tấn)

Năm

Tháng

Tổng

Thái Lan

Việt Nam

2017

1

594.0

 

 

2

580.5

474.9

104.7

3

981.8

812.2

169.3

4

830.0

638.0

190.5

5

594.9

513.2

79.6

6

494.9

394.2

98.8

7

589.0

441.8

137.3

8

400.5

306.7

93.8

9

820.2

710.9

109.2

10

536.5

435.6

96.7

11

685.2

583.8

99.8

12

735.1

601.9

132.4

2018

1

750.0

 

 

2

600.0

481.6

89.7

3

750.0

504.0

145.3

4

630.0

 

 

5

320.0

 

 

6

220.0

 

 

7

190.0

 

 

8

270.0

 

 

9

210.0

 

 

10

320.0

 

 

11

270.0

 

 

12

270.0

 

 

2019

1

370.0

 

 

2

300.0

 

 

3

320.0

 

 

4

500.0

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu hải quan Trung Quốc

Tin miễn phí