Hotline: 0982.425.489
 

Nhập khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2018 giảm mạnh so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê của hải quan cho thấy, nhập khẩu sắn lát của Việt Nam tiếp tục giảm mạnh khi chỉ đạt trên 4.300 tấn, giảm tới 66,5% so với tháng trước và thấp hơn rất nhiều so với con số 68.000 tấn của cùng kỳ năm 2017. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng khối lượng sắn lát nhập khẩu của Việt Nam chỉ đạt 433,6 nghìn tấn, thấp hơn 645 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước.

Lượng sắn lát và sắn củ tươi nhập khẩu của Việt Nam năm 2017-2018 (tấn)

Nguồn: Số liệu hải quan

Tin miễn phí