Hotline: 0982.425.489
 

Nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam trong tháng 3/2018 giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu thống kê của hải quan cho thấy, nhập khẩu sắn lát và sắn củ tươi của Việt Nam tiếp tục giảm mạnh trong tháng 03/2018 khi chỉ đạt tổng cộng trên 135.000 tấn. Trong đó, khối lượng sắn củ tươi nhập khẩu đạt 89 nghìn tấn, tăng 15,1% so với tháng trước nhưng lại giảm tới 64,3% (tương đương tầm 84.000 tấn) so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng khối lượng sắn củ tươi nhập khẩu của Việt Nam mới chỉ đạt hơn 400 nghìn tấn, thấp hơn rất nhiều so với con số 660 nghìn tấn của cùng kỳ năm 2017.

Tương tự, nhập khẩu sắn lát của Việt Nam từ Lào và Campuchia trong tháng 3/2018 chỉ đạt trên 46  nghìn tấn, giảm 64,3% so với tháng 2 và giảm tới 86,1% (tương đương tầm 287  nghìn tấn) so với tháng 3 năm 2017. Tính đến hết quý I năm 2018, tổng khối lượng sắn lát nhập khẩu của Việt Nam mới đạt trên 416 nghìn tấn, giảm tới 53,2% (tức giảm khoảng 470 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Lượng sắn lát và sắn củ tươi Việt Nam nhập khẩu trong năm 2017-2018 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục hải quan

Tin miễn phí