Hotline: 0982.425.489
 

Sản lượng mì khu vực Tây Nguyên vụ 2019/2020 có thể không đạt như dự kiến do thời tiết nắng nóng kéo dài cộng dịch khảm lá lan rộng khiến năng suất giảm mạnh

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí