Hotline: 0982.425.489
 

Sản lượng ngô của Trung Quốc năm 2019/2020 dự kiến giảm còn 230 triệu tấn, xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua do sự suy giảm cả về diện tích lẫn sản lượng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí