Hotline: 0982.425.489
 

Sản lượng sắn của Thái Lan niên vụ 2019/2020 ước tính giảm khoảng 30% so với năm trước do hạn hán kéo dài

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí