Hotline: 0982.425.489
 

Thái Lan triển khai thực hiện dự án trợ giá sắn cho nông dân ở mức 2,5 baht/kg (sắn củ tươi)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí