Hotline: 0982.425.489
 

Thị trường sắn (tuần 03/01-08/01/2020) - Giao dịch sắn lát tại thị trường nội địa sôi động hơn khi có thêm nhiều đơn vị bắt đầu mua vào hàng vụ mới

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí