Hotline: 0982.425.489
 

Thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 13/2/2020: Giá tăng 100 đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí