Hotline: 0982.425.489
 

Thị trường sắn và tinh bột sắn (tuần 08/12-14/12/2017) - Giao dịch tinh bột sắn tại Móng Cái và Lạng Sơn trong tuần này tiếp tục trầm lắng, giá xuất kênh biên mậu được cao nhất 3020 tệ/tấn cho hàng loại 1

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí