Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường tinh bột sắn ngày 11/10/2018

- Tại Móng Cái, các giao dịch xuất khẩu tinh bột sắn vẫn rất trầm lắng do nhu cầu mua từ phía Trung Quốc yếu và nước sông Ka Long vẫn ở mức thấp nên các đò chưa thể di chuyển được. Dự kiến ngày mai, nước sông sẽ lên lại mức bình thường, tiến độ giao hàng sẽ nhanh hơn. Giá xuất khẩu tinh bột sắn tại Móng Cái cao nhất vẫn được mức 3.720 tệ/tấn với hàng loại 1 và giá từ 3.600 tệ/tấn với hàng loại 2.

Tin miễn phí