Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường tinh bột sắn ngày 5/5

Nhu cầu lấy bột thực phẩm cũng kém đi nhiều do đã vào mùa nóng và những kiểm soát chặt chẽ về mặt môi trường.

 

-  Tại Móng Cái, tình hình lên hàng bên phía Trung Quốc vẫn rất chậm do tiêu thụ bên Trung Quốc giảm. Thậm chí có những ngày không có đò vào về Móng Cái lấy hàng. Lượng sà lan còn tồn đọng tại sông Ka Long vẫn rất nhiều, trong đó có những sà lan nằm lưu khoảng 2 tháng. Tin từ thương nhân cho biết, một số nhãn hiệu do tồn lâu, hàng bắt đầu xuống cấp có thể chấp nhận bán giá dưới 2.000 tệ/tấn để giải phóng hàng.

- Tại Lạng Sơn, phía Trung Quốc vẫn nhận hàng chậm, với lượng giao chỉ khoảng 300-500 tấn/ngày. Nhu cầu lấy bột thực phẩm cũng kém đi nhiều do đã vào mùa nóng và những kiểm soát chặt chẽ về mặt môi trường.

- Giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam vẫn được chào ở mức 310-320 USD/tấn FOB cho hàng giao tháng 4, tháng 5. Tuy nhiên, phía các nhà nhập khẩu vẫn chưa chấp nhận mức giá này. Mức giá phổ biến vẫn chỉ dưới 310 USD/tấn FOB.

Tin miễn phí