Hotline: 0982.425.489
 

Thị trường tinh bột sắn ngày 7/6/2019

- Tại Móng Cái và Lạng Sơn, hôm nay phía Trung Quốc nghỉ Tết Đoan ngọ nên các giao dịch xuất khẩu tinh bột sắn tạm thời gián đoạn.

Tin miễn phí