Hotline: 0936.288.112
 

Tin thị trường sắn lát tại Quy Nhơn ngày 05/7

- Tại kho Quy Nhơn, hôm nay vẫn có 2-3 đơn vị mở kho mua hàng, tuy nhiên lượng đưa về rất hạn chế, kho nhiều nhất mua được 4-5 xe/ngày, còn lại chỉ lai rai 2-3 xe/ngày. Theo ước tính của thương nhân, mì trên nguồn sắp cạn nên muộn nhất sang nửa cuối tháng 7 sẽ không còn mì đưa về. Giá mua vào các đơn vị vẫn giữ ổn định ở mức 3.370 đồng/kg. Theo nhận định với tình hình thị trường như hiện nay, mức giá này có thể sẽ được duy trì đến hết vụ.

 - Ước tính đến cuối tháng 6/2017, tổng lượng sắn lát còn tồn tại kho Quy Nhơn vào khoảng 300.000 tấn. Dự kiến, sang nửa đầu tháng 7, có ít nhất 5 tàu vào lấy hàng tại Quy Nhơn với lượng đạt khoảng 60.000 tấn. Ngoài ra, còn 2 tàu dự kiến xuất từ cảng Sài Gòn đi Indonesia và Trung Quốc với lượng trên 13.000 tấn trong 2 tuần đầu tháng 7. Sau khi những tàu này lấy hàng xong thì lượng sắn lát còn tồn kho trên cả nước chỉ còn dưới 400.000 tấn, dùng cho cả tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu. Mức tồn kho này được đánh giá là không nhiều trong bối cảnh các nhà máy cồn chuẩn bị nâng sản lượng để phục cho nhu cầu tiêu thụ xăng E5 nội địa kể từ 1/1/12018.

 

Tin miễn phí